top of page

Vacature projectleider / Poste vacant contremaître

Als planner – werkvoorbereider draai je mee in het hart van de organisatie. Je bent verantwoordelijk
voor het opvolgen van de planning en de interventies. Een goede communicatie met de klanten, de
projectleiders en de techniekers is zeer belangrijk.

En tant que planificateur - préparateur de travail, vous travaillez au cœur de l'organisation. Vous êtes
responsable du suivi du planning et les interventions. Une bonne communication avec les clients, les
chefs de projet et les contremaître est très importante.

Vacature projectleider / Poste vacant contremaître

NL


Werkomschrijving

 • Opvolging meerdere werven (> € 10k tot < € 200k)

 • Werf bezoeken en opvolging

 • Bijwonen besprekingen m.b.t. de projecten en werven

 • Opmaken en opvolgen van planningen

 • Offertes maken, lastenboek (materieel, werktuigen enz.)

 • Afchecken werkbonnen

 • Afrekening werven (materiaal , uren derden, huur tools, extra werken)

 • Oplossingen voorstellen voor technische problemen

 • Klantencontact (architecten, studiebureaus , retailers, projectontwikkelaar enz..)

 • Kwaliteit bewaking + organiseren toolbox

 • Motiveren + coachen mannen , leerjongens, stagairs, interimmers, onderaannemers

 • Evaluatie van de prestaties van de techniekers


Functie-omschrijving

 • Zeer goede kennis elektriciteit (diploma of door ervaring)

 • Werfervaring

 • Zelfstandigheid - ondernemersgeest

 • 2-talig

 • Rijbewijs


Aanbod

 • Verloning i.f.v. ervaring

 • Wagen

 • GSM

 • LaptopFR


Description du travail

 • Suivi de plusieurs chantiers (> € 10k jusqu’ < € 200k)

 • Visite et suivi des projets et chantiers

 • Faire des réunions de chantier

 • Faire le planning et suivi de ce planning

 • Faire des devis, cahier des charges (matériel, outils, etc.)

 • Vérification des bons de travail

 • Faire des décomptes des chantiers (matériel, heures, 3ieme parties, location outils, extras)

 • Proposer des solutions pour des problèmes techniques

 • Rendez-vous avec les clients (des architectes, bureaux d’étude, etc.)

 • Vérification que les chantiers sont terminés dans les délais

 • Contrôle de la qualité de travail et organiser des toolbox

 • Motiver et faire du coaching des techniciens, apprenties, stagiaires, intérimaires, sous-traitants …

 • Faire l’évaluation des techniciens


Description du profil

 • Connaissance profonde d’électricité (diplôme ou par expérience)

 • Expérience chantiers

 • Travail indépendant - esprit entrepreneurial

 • Bilingue

 • Permis


Offre

 • Salaire en fonction de l’expérience

 • Voiture

 • GSM

 • Laptop

bottom of page